Jastrych Anhydrytowy

wydajnosc
wysoka wydajność pracy
sciskanie
wysoka wytrzymałość na ściskanie
zbrojenie
nie wymaga zbrojenia
dylatacje-z-podlogowym
pola dylatacyjne nawet do 300 m2 na ogrzewaniu podłogowym
dylatacje-same
pola dylatacyjne nawet do 600 m2 na powierzchnie bez ogrzewania podłogowego
wykladziny
odpowiedni dla każdej wykładziny podłogowej
podlogowe
idealny do ogrzewania podłogowego
samopoziomujace
posiada właściwości samopoziomującej się wylewki
oszczednosc
oszczędność materiału i sprawny przebieg prac
bezpieczne-dla-zrdowia
Praca nieszkodliwa dla zdrowia
wygrzanie
Możliwość wygrzania jastrychu już po 7 dniach od wykonania wylewki.
wchodzenie
Możliwość wejścia już po 24h
Klasa wytrzymałości na ściskanie
C20, C25, C30 wg PN-EN 13813:2003
Klasa wytrzymałości na zginanie
F4,F5 wg PN-EN 13813:2003
Możliwość chodzenia po nawierzchni
po ok. 24 godzinach
Urabialność
do 4 godzin
Współczynnik przewodności cieplnej λ
2,0 [W/mK]
Palność
materiał niepalny
Wartość pH w stanie suchym
7
Gęstość
2,0 - 2,2 kg/dm3 w stanie suchym
Jastrych Anhydrytowy
Klasa wytrzymałości na ściskanie
C20, C25, C30 wg PN-EN 13813:2003
Klasa wytrzymałości na zginanie
F4,F5 wg PN-EN 13813:2003
Możliwość chodzenia po nawierzchni
po ok. 24 godzinach
Urabialność
do 4 godzin
Współczynnik przewodności cieplnej λ
2,0 [W/mK]
Palność
materiał niepalny
Wartość pH w stanie suchym
7
Gęstość
2,0 - 2,2 kg/dm3 w stanie suchym